فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

بررسی در مورد سابقه برنامه ریزی شهری در ایران و جهان

شامل مقدمه: 3 مفهوم برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری 4 برنامه ریزی شهری:ماهیت و سیر تحول آن 5 سرچشمه های برنامه ریزی شهری مدرن: 5 اهداف برنامه ریزی شهری: 5 پیشینه برنامه ریزی شهری در ایران: 6 نتیجه گیری و خلاصه مباحث 8 برنامه ریزی منطقه ای چیست ؟ 10

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل